Kancelaria notarialna w Legionowie

W latach 1995 - 2009 Kancelaria prowadzona była indywidulalnie przez notariusza Krzysztofa Ruszkowskiego (wcześniej Prezesa Sądu Rejonowego).

W 2009 roku do Kancelarii dołączył notariusz Igor Baranowski (wcześniej prokurator i radca prawny).

Od tego czasu Kancelaria prowadzona jest na zasadach spółki cywilnej.

W 2012 roku notariusza Krzysztofa Ruszkowskiego, który osiągnął wiek emerytalny, zastąpił notariusz Jacek Zbigniew Ruszkowski.